.. Kapitel-1.-introduktion, 11 1.1, p.27

.. Tentative-begrebsbestemmelser, 40 1.7. Afhandlingens metode og argumentatoriske form, p.43

K. 2. Viden-i-praksis and .. , 52 2.1. Viden som en sproglig repraesentation, p.54

.. Praktisk-kunnen, Viden i praksis som en tilgrundliggende forståelse, p.92

'. Begrebet-'kropsskema, 115 3.2. Kort om forholdet mellem det neurologiske og det faenomenologiske niveau123 3.3. Opmaerksomhed og 'umiddelbar indstillen, p.127

K. 7. Kroppen-som-laerende-subjekt and .. , Relationen mellem levet kendskab og viden i praksis, p.203

.. Kropslighed-i-viden-i-praksis, Intentionel eller 'as we go along' laering af viden i praksis, p.215

. Kapitel-10, . Forholdet-mellem-involvering, and .. Kreativitet-og-laering, 248 10.1. Relationen mellem engagement og erkendelse i gaengse laeringsteorier248 10.2. Polanyis begreb om 'commitment' og 'personal knowledge', p.263

. Kapitel-12 and .. Det-generelle-kropslige-forståelsespotentiale, 297 12.2. Betydningen af lakoff-johnsonske metaforer mv. i tilgangen til nye felter, p.321

.. Handlingsorienteret-perspektiv, 339 14.2. Intentionel laering og laering 'as we go along', Kapitel 14. Laering som fremstrukturering af et, p.364

. Paedagogisk-didaktisk-praksis, Specifikt naevnes som mulige fremtidige forskningspunkter de filosofisk-laeringsteoretiske temaer refleksion og socialitet, de filosofiske emner praksis, forståelse og sandhed og laeringsteoretisk-paedagogisk-didaktiske spørgsmål angående konsekvenser for konkret undervisning og for muligheden af IT-baseret laering

D. Albert, Quantum Mechanics and Experience, 1992.

J. Anderson, Situated Learning and Education, Educational Researcher, vol.25, issue.4, 1996.
DOI : 10.3102/0013189X025004005

C. Argyris, R. Sternberg, and J. Horvarth, Tacit Knowledge and Management Tacit Knowledge in Professional Practice ? Researcher and Practitioner Perspectives, 1999.

J. L. Austin, How to do Things with Words, 1962.
DOI : 10.1093/acprof:oso/9780198245537.001.0001

A. J. Ayer, The Problem of Knowledge, 1956.

G. Bateson, Steps to an Ecology of the Mind, 1972.
DOI : 10.7208/chicago/9780226924601.001.0001

G. Bateson, Logiske kategorier for laering og kommunikation " i Hermansen, M. (red.): Fra laeringens horisont ? en antologi, 1998.

M. Bauer and K. Borg, Den skjulte laereplan, 1986.

P. Benner, FROM NOVICE TO EXPERT, AJN, American Journal of Nursing, vol.84, issue.12, 1984.
DOI : 10.1097/00000446-198412000-00027

D. Berry, J. Cock, M. Stadler, and P. Frensch, Implicit Learning of Invariant Features, Handbook of Implicit Learning, 1998.

D. Berry and G. Underwood, How implicit is implicit learning, Implicit Cognition, 1996.
DOI : 10.1093/acprof:oso/9780198523109.003.0005

R. Bhaskar, Scientific Realism & Human Emancipation, 1986.

N. Bjerre-andersen and N. Bisgaard, En behavioristisk og adfaerdsmodificerende paedagogik, 1998.

L. Bonjour, The Structure of Empirical Knowledge, 1985.

L. Bonjour and P. K. Moser, The coherence theory of empirical knowledge, Empirical Knowledge: Readings in Contemporary Epistemology, 1986.
DOI : 10.1007/BF00357928

C. Boorse, Health as a Theoretical Concept, Philosophy of Science, vol.44, issue.4, p.44, 1977.
DOI : 10.1086/288768

P. Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, 1977.
DOI : 10.1017/CBO9780511812507

P. Bourdieu, The Logic of Practice, 1980.

. Bowker, Social Science, Technical Systems and cooperative Work, 1997.
DOI : 10.1109/tpc.1999.768167

S. Brier, Genprojektets metafysik ? Algoritmisk informationsmaterialisme " i Philosophia , årg, pp.1-2, 1994.

J. Brown, Situated Cognition and the Culture of Learning, Educational Researcher, vol.18, issue.1, 1989.
DOI : 10.3102/0013189X018001032

J. Bruner, C. Feldman, and D. Leary, Metaphors of consciousness and cognition in the history of psychology): Metaphors in the History of Psychology, 1993.

. Brørup, Den nye psykologihåndbog, 2000.

T. Burge, Belief De Re, The Journal of Philosophy, vol.74, issue.6, 1977.
DOI : 10.2307/2025871

T. Burge, Individualism and the Mental " i Midwest Studies in Philosophy nr, 1979.

H. Busch, A study of the border between the domains of production and acquisition of knowledge in higher education, paper praesenteret på Congress of the Nordic Educational Research Association, pp.3-18, 2001.

H. Busch, Praksislaering på fysikstudiet " i Kvant nr, 2000.

F. J. Buytendijk, Prolegomena to an Anthropological Physiology, 1974.

A. Bygholm, L. Dirckinck-holmfeld, and O. Danielsen, Paedagogik i det virtuelle laeremiljø ? metodiske overvejelser, ): Laering og multimedier, 1997.

R. Carnap, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache " i Erkenntnis, 1932.

S. Chaiklin and J. Lave, Understanding Practice, 1996.
DOI : 10.1017/CBO9780511625510

R. Chisholm, Perceiving: A Philosophical Study, 1957.

N. Chomsky, Language and Mind, 1972.

P. Churchland, Scientific Realism and the Plasticity of Mind, 1979.
DOI : 10.1017/CBO9780511625435

P. Churchland, Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States " i The Journal of Philosophy, p.82, 1985.

J. Cimino, R. Sternberg, and J. Horvarth, Development of Expertise in Medical Practice Tacit Knowledge in Professional Practice ? Researcher and Practitioner Perspectives, 1999.

A. Cleeremans, L. Jiménez, M. Stadler, and P. Frensch, Implicit Sequence Learning: The Truth Is in the Details, Handbook of Implicit Learning, 1998.

J. Cole, J. Paillard, J. L. Bermudez, A. Marcel, and N. Eilan, Living without Touch and Peripheral Information about Body Position and Movement: Studies with Deafferented Subjects): The Body and the Self, 1995.

M. Cole, Cultural Psychology ? a Once and Future Discipline, 1996.

E. Corbett and R. Connors, Classical Rhetoric for the Modern Student, 1999.

A. Costall, Socializing Affordances " i Theory and Psychology, nr, 1995.
DOI : 10.1177/0959354395054001

. Csikszentmihalyi, Flow ? The Psychology of Optimal Experience, 1990.

. Csikszentmihalyi, Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention, 1996.

A. Damasio, Descartes' Error ? Emotion, Reason and the Human Brain, 1994.

O. Danielsen, Laering og multimedier, 1997.

K. Danziger and D. Leary, Generative metaphor and the history of psychological discourse): Metaphors in the History of Psychology, 1993.

D. Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, p.47, 1974.

D. Davidson and H. Dieter, A Coherence Theory of Truth and Knowledge, ): Kant oder Hegel, 1983.
DOI : 10.1093/0198237537.003.0010

. Depaul, Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry, 1999.

J. Dewey, The Quest for Certainty, Perigee Book, 1980.

J. Dewey, How We Think, 1997.
DOI : 10.1037/10903-000

L. Dirckinck-holmfeld and B. Fibiger, Learning in Virtual Environments, 2001.

N. B. Dohn, Hen imod viden som viden i praksis i Network for Non-Scholastic Learning , Working Papers, 1999.

N. B. Dohn, Knowledge in practice " i Network for Non-Scholastic Learning, Working Papers, 2000.

N. B. Dohn, Viden i praksis " i Tidsskrift for Socialpaedagogik, 2000.

N. B. Dohn, Viden i praksis " , VCL-serien nr, 2000.

N. B. Dohn and E. Laursen, Laering i praksis ? aspekter ved et ikke-formaliseret laeringsbegreb): Viden om laering, VCL-serien nr, 2002.

N. B. Dohn, Roles of the Body in Learning " i Network for Non-scholastic Learning , Working Papers, 2002.

N. B. Dohn and K. Jaeger, Viden og laering i praktikerens praksis og på universitetet Projektarbejde og aktionsforskning ? Nye laerings-og udviklingsformer i uddannelse og organisation, Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier nr, 2002.

N. B. Dohn, Laesekompetence ? i praksis og i testsituationer " i Dansk Paedagogisk Tidsskrift, årg, 2003.

O. Dreier, K. Nielsen, and S. Kvale, Laering som aendring af personlig deltagelse i sociale kontekster, 1999.

H. Dreyfus and S. Dreyfus, Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, IEEE Expert, vol.2, issue.2, 1986.
DOI : 10.1109/MEX.1987.4307079

H. Dreyfus, What Computers Still Can't Do, 1979.

H. Dreyfus, Intelligence Without Representation " i Network for Non-Scholastic Learning, Working Papers, 1998.

M. I. Dummett, G. Evans, and J. Og-mcdowell, What Is a Theory of Meaning? (II), Truth and Meaning, 1976.
DOI : 10.1093/0198236212.003.0002

M. Dummett, Realism, 1982.

D. Elkind, Piaget og den praktiske paedagogik, 1980.

D. Elkonin and L. C. Hydén, Personlighetsutvecklingen hos förskolebarnet, ): Sovjetisk barnpsykologi, Natur & Kultur, 1982.

Y. Engeström, Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research, 1987.
DOI : 10.1017/CBO9781139814744

G. Fauconnier and M. Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities, Basic Books, 2002.

P. Feyerabend, Against Method, 1975.

H. Forerster and . Von, Observing Systems, 1984.

M. Foucault and L. Martin, Technologies of the Self, Technologies of the Self, 1988.

. Frege, Über Sinn und Bedeutung " i Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, nr. 100, 1892.

. Frege, Über Begriff und Gegenstand " i Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie, nr, p.16, 1892.

P. Frensch, M. Stadler, and P. Frensch, One Concept, Multiple Meanings: On How to Define the Concept of Implicit Learning, Handbook of Implicit Learning, 1998.

H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 1990.

S. Gallagher, Body Image and Body Schema: A Conceptual Clarification, Journal of Mind and Behavior, issue.7, 1986.

S. Gallagher, Lived Body and Environment " i Research in Phenomenology, nr, p.16, 1986.

S. Gallagher, J. L. Bermudez, A. Marcel, and N. Eilan, Body Schema and Intentionality): The Body and the Self, 1995.

S. Gallagher, Hand-Mouth Coordination, Congenital Absence of Limb and Evidence for Innate Body Schemas " i Brain and Cognition, p.38, 1998.

H. Gardner, Creating minds, Basic Books, 1993.

J. J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, 1986.

J. Gill, Knowledge as Justified Belief, Period, International Philosophical Quarterly, vol.25, issue.4, p.100, 1985.
DOI : 10.5840/ipq198525428

A. I. Goldman, . Moser, and K. Paul, What is Justified Belief, Empirical Knowledge: Readings in Contemporary Epistemology, 1986.
DOI : 10.1007/978-94-009-9493-5_1

H. P. Grice, Meaning, The Philosophical Review, vol.66, issue.3, 1957.
DOI : 10.2307/2182440

J. Guildford, The Nature of Human Intelligence, 1967.

I. Hacking, Representing and intervening, 1983.
DOI : 10.1017/CBO9780511814563

N. R. Hanson, Patterns of Discovery, American Journal of Physics, vol.27, issue.4, 1961.
DOI : 10.1119/1.1934835

N. R. Hanson, Perception and Discovery ? an Introduction to Scientific Inquiry, 1969.

R. Harré, D. Dutton, and M. Krausz, Creativity in Science, The Concept of Creativity in Science and Art, 1981.

J. Haugeland, Artificial Intelligence: the Very Idea, 1985.

J. Haugeland, Mind Design: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence, 1981.

M. Hedegaard and N. Bisgaard, Udvikling, laere-og undervisningsvirksomhed eksemplificeret ved en drengs udvikling af motiver, 1998.

A. Hsiao, A. Reber, M. Stadler, and P. Frensch, The Role of Attention in Implicit Sequence Learning: Exploring the Limits of the Cognitive Unconscious, Handbook of Implicit Learning, 1998.

J. Husted, Hvordan realismen hviler på " sand, Philosophia, issue.6, 1977.

E. Hutchins and T. Klausen, Distributed cognition in an airline cockpit, ): Cognition and Communication at Work, 1998.
DOI : 10.1017/CBO9781139174077.002

E. Hutchins, S. Chaiklin, and J. Lave, Learning to navigate, 1996.
DOI : 10.1017/CBO9780511625510.003

K. Illeris, Laering ? aktuel laeringsteori i spaendingsfeltet mellem Piaget, 2001.

F. Jackson, What Mary Didn't Know, The Journal of Philosophy, vol.83, issue.5, 1986.
DOI : 10.2307/2026143

B. Jacobsen, Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske perspektiver, 2001.

I. C. Jarvie, D. Dutton, and M. Krausz, The Rationality Of Creativity, The Concept of Creativity in Science and Art, 1981.
DOI : 10.1163/ej.9789004174443.i-348.22

M. Johnson, The Body in the Mind, 1987.

I. Josefson, B. Göranzon, and I. Josefson, The Nurse as Engineer ??? the Theory of Knowledge in Research in the Care Sector, ) Knowledge, Skill and Artificial Intelligence, 1988.
DOI : 10.1007/978-1-4471-1632-5_3

J. Jensen and U. , Sygdomsbegreber i praksis, 1987.

J. Jensen and U. , Forskelle og Forandring ? bidrag til humanistisk sundhedsforskning, 1996.

R. Kanigel, Apprentice to Genius. The Making of a Scientific Dynasty, 1986.

V. Kaptelinin, Computer-Mediated Activity: Functional Organs in Social and Developmental Contexts " i Nardi, B.: Context and Consciousness, 1996.

K. Keller and . Bowker, Understanding of Work and Explanation of Systems, Technical Systems and cooperative Work, 1997.

K. Keller, Intentionality in Perspectival Structure " i Chiasmi International: Trilingual studies Concerning Merleau-Ponty's Thoughts, 2001.

J. Kim, Philosophy of Mind, 1996.

M. Kinsbourne, Awareness of One's Own Body: An Attentional Theory of Its Nature, Development, and Brain Basis, 1995.

D. Kirshner and J. Whitson, Situated Cognition, 1997.

D. Kolb, Experiential Learning ? Experience as the Source of Learning and Development, 1984.

. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1970.

T. Kuhn and F. Suppe, Second Thoughts on Paradigms The Structure of Scientific Theories, 1977.

S. Kvale, K. Nielsen, and S. Kvale, Forskere i laere, 1999.

B. Latour, We have never been modern, 1993.

E. Laursen, Viden om laering, VCL-serien nr, 2002.

J. Lave and E. Wenger, Situated Learning ? Legitimate Peripheral Participation, 1991.

J. Lave, Cognition in Practice ? Mind, mathematics and culture in everyday life, 1988.

J. Lave, K. Nielsen, and S. Kvale, Laering, mesterlaere, social praksis, 1999.

D. Leary, Metaphors in the History of Psychology, 1993.

D. Leary and D. Leary, Metaphor, theory and practice in the history of psychology): Metaphors in the History of Psychology, 1993.

G. Leibniz, (1991) i serien De store Taenkere, red

D. Lewis and W. Lycan, What experience teaches, 1987.
DOI : 10.1017/CBO9780511625343.018

N. Luhmann, Soziale Systeme, Suhrkamp, Frankfurt am Main Luhmann, Iagttagelse og paradoks. Essays om autopoietiske systemer, 1984.

N. Luhmann, Erkendelse som konstruktion " i Hermansen, M. (red.): Fra laeringens horisont, 1998.

L. Manza, Artificial Grammar Learning and the Mere Exposure Effect: Emotional preference Tasks and the Implicit Learning Process, Handbook of Implicit Learning, 1998.

J. Margolis, Knowledge & Existence, 1973.

K. Marx, ) i serien De store Taenkere, red, 2000.

H. Maturana and F. Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, 1980.
DOI : 10.1007/978-94-009-8947-4

H. Maturana and F. Varela, The Tree of Knowledge: The biological roots of human understanding, 1987.

P. Mcreynolds and D. Leary, Motives and metaphors: a study in scientific creativity): Metaphors in the History of Psychology, 1993.

M. Merleau-ponty, Phenomenology of Perception, 1962.

A. Miller, Insights of Genius ? Imagery and Creativity in Science and Art, 2000.

G. Miller, The magic number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information, Psychological Review, p.63, 1956.

M. Minsky, Computation: Finite and Infinite Machines, 1967.

M. Minsky and J. Haugeland, A FRAMEWORK FOR REPRESENTING KNOWLEDGE, Mind Design: Philosophy, 1981.
DOI : 10.1016/B978-1-4832-1446-7.50018-2

P. Moser, Empirical Knowledge: Readings in Contemporary Epistemology, 1986.

T. Nagel, The View from Nowhere, 1986.

T. Nagel and T. Nagel, What is it like to be a bat?, 1991.
DOI : 10.1017/CBO9781107341050.014

B. Nardi, Context and Consciousness, 1996.

A. Newell and H. Simon, Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search " i Haugeland, J. (red.): Mind Design: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence, 1981.

. Newton-smith, The Rationality of Science, 1981.
DOI : 10.4324/9780203317211

H. Nielsen and A. Poulsen, Undervisning i fysik ? den konstruktivistiske ide, 1992.

R. Oppenheimer, Analogy in science., American Psychologist, vol.11, issue.3, 1956.
DOI : 10.1037/h0046760

A. Ortony, Metaphor and Thought, 1993.
DOI : 10.1017/CBO9781139173865

V. Patel, Expertise and Tacit Knowledge in Medicine Tacit Knowledge in Professional Practice ? Researcher and Practitioner Perspectives, 1999.

R. Pea and G. Salomon, Practices of distributed intelligence and designs for education): Distributed cognitions ? Psychological and educational considerations, 1993.

D. Perkins and G. Salomon, Person-plus: a distributed view of thinking and learning): Distributed cognitions ? Psychological and educational considerations, 1993.

C. Peursen, D. Van-dutton, and M. Krausz, Creativity as Learning Process, The Concept of Creativity in Science and Art, 1981.

J. Piaget, The Psychology of Intelligence, 1950.
DOI : 10.4324/9780203278895

M. Polanyi, Personal Knowledge ? Towards a Post-Critical Philosophy, 1964.

M. Polanyi, The Tacit Dimension, 1966.
DOI : 10.1016/B978-0-7506-9718-7.50010-X

M. Polanyi, Knowing and Being, 1969.

M. Polanyi, D. Dutton, and M. Krausz, The Creative Imagination, The Concept of Creativity in Science and Art, 1981.

K. Popper, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, 1972.

K. Popper, Quantum Theory and the Schism in Physics, 1982.

H. Putnam, Reason, Truth and History, 1981.
DOI : 10.1017/CBO9780511625398

W. Quine and W. Quine, Two Dogmas of Empiricism From a Logical Point of View, 1961.

W. Quine, From a Logical Point of View, 1961.

W. Quine, On the Reasons for Indeterminacy of Translation, The Journal of Philosophy, vol.67, issue.6, p.67, 1970.
DOI : 10.2307/2023887

L. Qvortrup, Det laerende samfund ? hyperkompleksitet og viden, 2001.

C. Radford, Knowledge ? By Examples, Analysis, vol.27, 1966.

J. Rasmussen and N. Bisgaard, Radikal og operativ konstruktivisme, 1998.

J. Rasmussen, K. Nielsen, and S. Kvale, Mesterlaere og den almene paedagogik, 1999.

J. Reed, P. Johnson, M. Stadler, and P. Frensch, Implicit Learning: Methodological Issues and Evidence of Unique Characteristics, Handbook of Implicit Learning, 1998.

P. Ricoeur, The Rule of Metaphor, 1977.

R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 1980.

R. Rorty and R. Rorty, The World Well Lost, The Journal of Philosophy, vol.69, issue.19, 1982.
DOI : 10.2307/2025059

B. Russell, The Problems of Philosophy, Philosophy East and West, vol.49, issue.1
DOI : 10.2307/1400126

G. Ryle, The Concept of Mind, Hutchinson's University Library, 1949.

G. Salomon, Distributed cognitions ? Psychological and educational considerations, 1993.

F. Schelling, Vom Ich als Princip " i Sämtliche Werke, 1927.

D. Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, The Journal of Continuing Higher Education, vol.34, issue.3, 1983.
DOI : 10.1080/07377366.1986.10401080

D. Schön, Educating the Reflective Practitioner ? Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions, 1987.

J. Searle, Speech Acts ? An Essay in the Philosophy of Language, 1969.

J. Searle, Expression and Meaning ? Studies in the Theory of Speech Acts, 1979.

J. Searle, Intentionality ? An Essay in the Philosophy of Mind, 1983.

J. Searle, Minds, Brains, and Programs " i Born, R. (red.): Artificial Intelligence, 1987.

C. Seger, M. Stadler, and P. Frensch, Multiple Forms of Implicit Learning, Handbook of Implicit Learning, 1998.

W. Sellars, Science, Perception and Reality, 1963.

D. Shanks, T. Johnstone, M. Stadler, and P. Frensch, Implicit Knowledge in Sequential Tasks, Handbook of Implicit Learning, 1998.

M. Sheets-johnstone, The Roots of Thinking, 1990.

M. Sheets-johnstone, The Primacy of Movement, 1999.

M. Sheets-johnstone, Kinetic Tactile-Kinesthetic Bodies: Ontogenetical Foundations of Apprenticeship Learning, Human Studies, vol.17, issue.3, 2000.
DOI : 10.1023/A:1005618313194

H. Simon, How big is a chunk, Science, p.183, 1974.

S. Sinclair, Making Doctors ? An Institutional Apprenticeship, 1997.

E. Slingerland, Conceptual Metaphor Theory as Methodology for Comparative Religion, Journal of the American Academy of Religion, vol.72, issue.1, 2004.
DOI : 10.1093/jaarel/lfh002

M. Stadler, H. Roediger, M. Stadler, and P. Frensch, the Question of Awareness in Research on Implicit Learning, Handbook of Implicit Learning, 1998.

D. Stern, The Interpersonal World of the Infant, Basic Books, 1985.

R. Sternberg and J. Horvarth, Tacit Knowledge in Professional Practice ? Researcher and Practitioner Perspectives, 1999.

P. Strawson, Intention and convention in speech acts, Philosophical Review, vol.73, issue.4, 1964.

F. Suppe, The Structure of Scientific Theories., Systematic Zoology, vol.27, issue.3, 1977.
DOI : 10.2307/2412897

E. Sweetser, From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure, 1990.
DOI : 10.1017/CBO9780511620904

R. Säljö, J. Wyndhamn, S. Chaiklin, and J. Lave, Solving everyday problems in the formal setting: An empirical study of the school as context for thought Understanding Practice, 1996.

C. Taylor, Philosophical Papers 1&2, 1985.

C. Taylor, 59. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, 1989.
DOI : 10.1515/9781400848393-060

O. Thyssen, Kommunikation, kultur og etik, Handelshøjskolens Forlag, 1994.

G. Underwood, J. Bright, and G. Underwood, Cognition with and without awareness, ): Implicit Cognition, 1996.
DOI : 10.1093/acprof:oso/9780198523109.003.0001

G. Underwood, Implicit Cognition, 1996.
DOI : 10.1093/acprof:oso/9780198523109.001.0001

H. Vejleskov and N. Bisgaard, Teorier om kognitiv udvikling som inspiration for paedagogikken, 1998.

A. Vickery and B. &vickery, Information Science ? Theory and Practice, 1987.
DOI : 10.1515/9783598440083

S. Wackerhausen, Mennesket i computerens billede " i Philosophia, årg, pp.1-2, 1989.

S. Wackerhausen, Teknologi, kompetence og vidensformer " i Philosophia, årg, pp.3-4, 1991.

S. Wackerhausen, Apprenticeship, Knowledge and Representation " i Nordisk Pedagogik, 1996.

S. Wackerhausen, The Scholastic Paradigm and Apprenticeship " i Nordisk Pedagogik, Journal of Nordic Educational Research, vol.17, issue.3, 1997.

S. Wackerhausen, Humanisme, professionsidentitet og uddannelse ? i sundhedsområdet, 2002.

D. Wear and J. Bickel, Educating for Professionalism ? Creating a Culture of Humanism in Medical Education, 2000.

T. Wedege, To know ? or not to know ? mathematics ? that is a question of context " i, Educational Studies in Mathematics, p.39, 1999.

E. Wenger, Communities of Practice, 1998.
DOI : 10.1017/CBO9780511803932

E. Wenger, Cultivating Communities of Practice, 2002.

C. Whitbeck and A. Caplan, A Theory of Health, Concepts of Health and Disease, 1981.

B. L. Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, 1956.

B. Wilson, B. Rationality, . Blackwell, . Oxford, and P. Winch, Understanding a Primitive Society, American Philosophical Quarterly, 1964.

P. Winch, The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, 1990.

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Werkausgabe 1, 1984.

A. D. Woozley, Theory of Knowledge: An Introduction, 1966.

K. Young, Gestures and the phenomenology of emotion in narrative, Semiotica, vol.131, issue.1-2, 2000.
DOI : 10.1515/semi.2000.131.1-2.79

H. Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, Transaction Publishers, 1996.